Å kolní výlety by mÄ›ly vypadat tak, jak si dÄ›ti pÅ™ejí. Nabídka specializovaných firem je zaměřená na to, aby jimi nabízené programy byly uÅ¡ité zájmům dÄ›tí a jejich pÅ™edstavám doslova na míru SamozÅ™ejmÄ› že různé typy takových akcí se liší také podle vÄ›ku žáků, kterým jsou nabízeny. RIKITAN nabízí vÅ¡echno, co může dÄ›ti Å¡kolou povinné bavit. Jednodenní pobyty i ty s ubytováním v chatkách mají vÅ¡echno pÅ™ipravené a zajiÅ¡tÄ›né. ZkuÅ¡ení průvodci jsou víc než doprovodem. Jsou schopni zastoupit uÄitele, pro nÄ›hož je takto pojatá třídní akce nenároÄná a můžou ji strávit příjemným odpoÄinkem.

JedineÄné Å¡kolní výlety

Pro každou třídu je to událost, na kterou se už hodnÄ› dopÅ™edu těší a kterou dlouho plánuje. SamozÅ™ejmÄ› že ne sami žáci ale spolu se svým třídním uÄitelem. Ale ani uÄitelé nemusí být na Å¡kolní výlet sami. Můžou najít velmi snadno spojence, díky jehož pomoci zvládnou celou organizaci snadno a bez starostí. Využít můžou nabídku, kterou má pro vÅ¡echny třídní kolektivy RIKITAN. Ten nabízí perfektní služby a kompletní zajiÅ¡tÄ›ní celého pobytu. Do toho patří i atraktivní program se spoustou aktivit, jež pÅ™inášejí jak zábavu, tak i pouÄení.