Politika nám do životů zasahuje skoro na denní bázi a ať sní souhlasíme nebo ne je v demokratické zemi potřeba. A jak vlastně probíhá volba prezidenta? Každý stát, ať už se tváří jako demokratická nebo také ne, má ve vedení nějakého toho politika nebo spíše politickou stranu. Díky těmto politikou jsou schvalovány nebo zamítány různé zákony, které určují společenskou normu. Tedy to, co je v daném státě povoleno a co nikoliv. Bohužel stále existují státy, kde má vláda absolutní moc i nad osudy lidí. My můžeme být rádi, že žijeme v demokratickém zřízení a máme právo na svůj názor.

praha

S tím i souvisí volba prezidenta. Prezidentem České republiky může být občan České republiky, který má právo volit a dosáhl minimálního věku 40 let. Dále tento kandidát na prezidenta musí být samozřejmě svéprávný a nesmí se jednat o bývalého prezidenta, pokud už vykonal i druhé volební období po sobě. Už od roku 2012 v České republice probíhá volba prezidenta přímo. To znamená, že svého prezidenta, a tedy hlavu státu si volí svobodí občané české republiky, kteří dosáhli minimálního věku 18 let. Volba nového prezidenta musí probíhat v posledních šedesáti dnech funkce stávajícího prezidenta. A kdo navrhuje kandidáty? 

vote

Navrhnout toho správného kandidáta opět může jakýkoliv občan ČR starší 18 let, pokud tento kandidát sesbírá minimálně 50 000 podpisů. Poté tyto listiny i projdou kontrolou, zda je to v pořádku. Proto se velmi často stává, že takových kandidátu je i dvacet, ale do hlavního dění se jich dostává potom velmi málo. Určitě zajímavou informací je, že kandidát je povinen do 5 dní ode dne, kdy jsou vyhlášené volby se zřídit účet v bance, která samozřejmě je v České republice. Neboť posléze přes tento účet probíhá následné financování celé volební kampaně daného kandidáta. A nesmíme zapomenout na informaci, že se volí tak jako při každé jiné volbě v pátek odpoledne a v sobotu do 14 hodiny.