Je to jen technika

Každé technické zařízení se opotřebovává http://slideplayer.cz/slide/2731102/ a stárne. To nemůžete popřít, stačí si prohlédnout různá zařízení po několika letech provozu, jak na ně působí vzdušná či mechanická eroze. Opotřebení podléhají automobily, jízdní kola, domácí spotřebiče, ale také elektroinstalace v bytě. Postupně se rozkládá izolační hmota na kabelech, jejich kovové části křehnou a ztrácí své původní vlastnosti. Je to sice proces velmi zdlouhavý, ale nezastavitelný.

elektrikář při práci

Vlivem průtoku elektrického proudu navíc dochází k jevům, které uvolňují šroubové spoje ve svorkách, a manipulací s přívodními šňůrami se také můžeme podepsat na to, že zkratujeme některé elektrické obvody. Zkrátka máme před sebou „živá“ zařízení, která by se měla podrobovat pravidelné revizi elektroinstalace Revize elektro revtech.

Skryté závady

Revizní elektrikář může při první revizi odhalit některé zjevné i poměrně skryté závady. K těm zjevným např. patří amatérské rozvody, při nichž jsou instalovány nevhodné průměry vodičů, které pak bývají přetížené, anebo nebezpečně umístěná zásuvka např. v blízkosti vodního zdroje.

nářadí elektrikáře

U skrytých závad pak může dojít k požáru nebo smrtelnému úrazu v neočekávaném okamžiku, a proto by se jim měla věnovat maximální pozornost. Pro příklad můžeme uvést skřípnuté prodlužovací šňůry, tažené na nevhodných místech pod psacím stolem, kde je šňůra překroucená, zalomená do ostrého úhlu nebo na ní spočívá celou vahou hrana nohy psacího stolu. Obnažená izolace kabelu prodlužovací šňůry se v domácnostech může vyskytnout i v sevření oknem v okenním rámu nebo pod dveřmi z obýváku na balkon, tehdy pak na ní můžete šlápnout bosým chodidlem a může to být váš poslední krok v životě.

Podceňovat tyto závady se nevyplácí ani kvůli nebezpečí požáru, stačí jen krátkodobý elektrický oblouk, který zapálí hořlavý materiál ve svém sousedství, např. kancelářský papír, závěs či záclonu, a byt je v plamenech.