Rozvaděč je významný pojem v elektrotechnickém průmyslu. Je to speciální skříňka, v níž jsou umístěny elektrotechnické prvky, různé jističe a měřicí a regulační přístroje, a odkud se provádí centrální správa elektrického rozvodu. Skříňkám, resp. plechovému nebo plastovému šasí, v němž jsou rozvodné prvky umístěny, se říká rozvodnice pod omítku (zapuštěné) Lightpark.
Do rozvodné krabice vstupuje množství elektrických kabelů, které vedou zpravidla pod omítkou, případně u některých stavebních materiálů na povrchu v plastových lištách.

rozvodná skříň

Bytový rozvaděč

Každý byt nebo dům či nebytový prostor, kde je prováděn rozvod elektřiny, musí mít svůj vlastní rozvaděč. Je to zejména z bezpečnostních důvodů a samozřejmě i z praktického hlediska, kdy je přehledně umístěno vše na jednom místě. Patří sem zejména:
Všechny jističe– a to podle typů okruhů např. světelný okruh (svítidla), zásuvkový okruh, speciální jistič pro sporák, jističe třífázové pro elektromotory apod.
Proudové chrániče a přepěťová ochrana, která zabezpečuje ochranu elektrického obvodu před kolísáním napětí.
Transformátor na zvonek– dříve poměrně častý jev, dnes má řada domácností svůj vlastní bezdrátový zvonek.
Zdroj pro napájení domácího (firemního) interního telefonního obvodu a takézdroje pro pohon žaluzií a markýz, garážových vrat atd.
Termostat a spínací hodinypro vytápění objektu.
Různá relé a stykače elektrických zařízení, případně svorky pro připojení podružného rozvaděče. Ten bývá umístěn již na povrchu a jeho součástí jsou obvykle jen jedno nebo třífázové jističe a zásuvky.

jistič

Elektroměrná soustava

Druhým typem jsou skříně pro umístění měřicích prvků pro odběr elektřiny. Jsou vždy umístěny za vstupní kabeláží a odtud se provádí odečty odběru energie. V bytových domech bývají na chodbách, společné pro bytové jednotky každého podlaží, v rodinných domech se zpravidla umísťují do vstupního vestibulu nebo chodby. Kvůli zabezpečení neoprávněné manipulace je přívodní kabeláž a elektroměr zajištěn plombou.